Klacht of suggestie

Help ons onze service verder te verbeteren

We doen erg ons best, maar toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat je om een andere reden niet tevreden bent met onze producten of dienstverlening. Wanneer je een klacht hebt kun je deze via de e-mail bij onze klantenservice indienen. Wij horen je klacht graag zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en onze dienstverlening of producten eventueel kunnen verbeteren. Een klacht kun je ook indienen bij het Europese ODR Platform

Klacht schriftelijk indienen

Je kunt je klacht over onze dienstverlening of producten ook schriftelijk indienen. Stuur dan een brief met je NAW gegevens en je ordernummer naar het onderstaand adres: 

Trendy Leven B.V.
T.a.v. Afdeling klachten 
Postbus 11363
3004 EJ Rotterdam

Zodra wij je brief of e-mail hebben ontvangen, krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Na deze bevestiging ontvang je binnen 7 werkdagen een inhoudelijke reactie op je klacht. Komen wij er samen niet uit? Dan kun je met je klacht terecht bij De Stichting Geschillencomissie voor Consumentenzaken.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).